Tomáš Grygar - recenze

Informace o recenzi

Autor: Tomáš Grygar

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ne

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Mám za to, že autorka nesprávně (nebo přinejmepším odlišně než já) chápe rozdíl mezi sporným a nesporným soudnictvím. Zatímco u sporného soudnictví je u ní postavení stran v soudní síni proti sobě logické, totéž za logické nesledává v případě soudnictví nesporného, s odůvodněním, že "při postavení stran naproti sobě, vzniká pocit opozice vůči protistraně a snaha se dohodnout je utlumena."

Diferenciačním hlediskem pro rozlišení sporného a nesporného civilního procesu však není to, zda je v řízení mezi stranami/účastníky spor (ten je přítomen kupř. v autorkou zmíněných řízeních rodinněprávních), nýbrž to, zda je řízení ovládáno zásadou projednací (sporné řízení) či vyšetřovací (nesporné řízení). V nesporných řízení snad úřastníci "nestojí proti sobě"???

V textu mi schází úvaha o tom, jak by autorka řešila pozici stran před soudem v tzv. jiných řízeních, která nejsou typicky sporná, ani nesporná. 

 Autorce bych si dovolil k tomuto doporučit monografii prof. Zoulíka "Řízení sporné a nesporné jako druhy civilního procesu" (Praha : Academia, 1969).

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.