Kanketsu -> Seznam autorů a recenzentů

Jan Grepl

Instituce: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci...

Jan Hak

Instituce: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci...

O autorovi: Autor působí na zmíněné fakultě jako interní doktorand pro obor Správní právo, zajímá se dlouhodobě o mezinárodní právo veřejné (zejména právo ozbrojených konfliktů a námořní právo). Kromě toho působí jako lektor na Vysoké škole podnikání a práva, a...

John A. Gealfow

Instituce: Autor je interním doktorandem Katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Téma jeho dizertačního výzkumu je Princip právní jistoty a jeho role v právním státu...

O autorovi: Zároveň působí jako advokátní koncipient. Jeho zaměřením je filozofie. A to jak obecná, tak právní. Zajímá se také o právo informačních technologií. Ve svém volném čase se věnuje neziskové vzdělávací činnosti. V roce 2015 spoluzaložil neziskovou ...

Lenka Alexandra Šulcová

Instituce: Právnická fakulta Olomouc...

Martin Hapla

Instituce: Právnická fakulta Masarykovy univerzity...

O autorovi: Odborný asistent na Katedře právní teorie PrF MU; autor monografií Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době (2016) a Dělba moci a nezávislost justice (2017); ve své vědecké práci se věnuje různým otázkám právní a politické ...

Miroslav Ondrúš

Instituce: Právnická fakulta Univerzity Palackého...

O autorovi: Miroslav Ondrúš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého (Mgr.) a Právnické fakulty Masarykovy univerzity (JUDr.). V současné době je externím doktorandem na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UPOL, podnikovým právníkem ve ...

Václav Sedláček

O autorovi: kombinované studium, Katedra správního a finančního práva, PF UP...

Viktor Kolmačka

Instituce: student PrF MU...

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.