Zasedací pořádek před soudem a Cochemská praxe

Informace o recenzi

Autor: Tereza Chadimová

Publikováno: 02.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 Cochemská praxe

 mimosoudní řešení sporů

 rodinné právo

Autorka vyjádřila ve svém příspěvku zajímavou myšlenku, kdy již přečtení pouhého názvu mě vedlo k zamyšlení. Je fakt, že "zasedací pořádek" není nikde definován, sama jsem byla kolikrát zaskočena, např. při opatrovnických řízeních, kam se všichni přítomní mají usadit. Minimálně pro začínajícího koncipienta by bylo jistě přínosné, kdyby tato nepsaná pravidla měl někde sepsána a nemusel tak vystresovaný vstupovat do jednací síně. :)

Co se týče autorčiny myšlenky ohledně soudce, zde si ovšem myslím, že zavedený model je dobrý - spousta lidí jde k soudu právě proto, aby "měli razítko" od TOHO soudce a právě "autoritativní" uspořádání vyžadují. Na druhou stranu v určitých případech reálně nic nebrání soudci, aby byl pánem situace a se zasedacím pořádkem, pokud v určitých případech vidí prostor pro dohodu, si pohrál - viz Cochemská praxe.

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.