Posazení účastníku v soudním řízení

Informace o recenzi

Autor: Jan Grepl

Publikováno: 04.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 civilní právo procesní

 soudnictví

Autorka se ve článku zamýšlí nad postavením, resp. "posazením" účastníků řízení při soudním jednání. Velmi zajímavým aspektem článku je pro mě aspekt psychologický - jak samotné přidělené místo, kde se má daný účastník řízení (či osoba na řízení zúčastněná) v průběhu jednání nacházet.

V autorkou zmiňovaném civilním řízení dodává rozmístění účastníků řízení na kontradiktornosti řízení, ovšem u nesporného řízení, jak autorka správně zmiňuje, může mít toto rozmístění neblahé účinky, a to třeba i na snaze účastníků věc v co nejpřátelštějším duchu rozhodnout.

U nesporných řízení se nabízí možnost předsedy senátu (samosoudce), která řídí celé jednání, posadit účastníky řízení do veřejnosti, tedy do míst vyhrazené pro jiné osoby, než jsou právě účastníci řízení. Tímto řešením může soudce docílit lepší atmosféry v jednacím síni a i lepší domluvy mezi účastníky. Řešení není samozřejmě vhodné v případě velkých jednacích síní, kde místa pro veřejnost nejsou v blízkosti katedry soudce a soudce by pak musel na účastníky zvyšovat hlas, aby jej slyšeli.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.