Co je KANKETSU?

Kanketsu je nový styl akademického psaní. Jeho název pochází z japonštiny. Má více významů, ale my jsme si ho vybrali pro jeho význam „stručně“. To je totiž hlavní vystižení podstaty totoho akademického stylu.

Myšlenkou stylu Kanketsu je, že akademické články často obsahují dlouhé analýzy, ale autorova stěžejní myšlenka má často třeba jen půl stránky. Tento specifický formát tak má být donucením pro rychlé, stručné a efektivní vyjádření myšlenky.  

Výstupem stylu Kanketsu je koncentrovaný odborný text. Žádné odbočky, žádná „vata“, jen myšlenky samotné.

 Styl Kanketsu tak má dvě specifika. Prvním z nich je velmi omezená délka článku - a to na maximální rozsah 2.500 znaků (včetně mezer), což je jen o něco více než jedna normostrana. Autor tak musí jít rovnou k myšlence. To je přitom hlavní specifikum - třeba i zajímavé články nebudou publikovány, pokud se jim nepodaří dostatečně jasně vyjádřit myšlenku, na kterou se dá reagovat. Myšlenka je to zásadní! Dlouhá a spletitá analýza v maximálním možném rozsahu nesplňuje kritéria, pokud nemá myšlenku, která z ní vyplývá. Psát citační aparát je možné (a v mnohých případech i vhodné), ale ne každý článek ho potřebuje - i s ohledem na to, že nám jde primárně o autorovu myšlenku, než o souhrn toho, co říkali jiní.

Druhým specifickým principem je, že články Kanketsu prochází velmi unikátním recenzním řízením. Na každou recenzi je kladen stejný požadavek jako na kterýkoli článek. Tedy opět maximálně 2.500 znaků. Každá recenze má přitom šanci, že „zčlánkovatí“. Pokud totiž samotná recenze získá dvě doporučující recenze, stává se z ní samostatný článek. To stejné se pak může stát i dalším recenzím na recenze navazujícím.ku-strukturaFunkci dalšího článku budou mít pouze polemické či doplňující recenze, ve kterých oponent vyjádří nějakou další myšlenku. Např. recenze „Plně souhlasím s autorem.“ takovou povahu nemá - bude se publikovat jako klasická recenze, která potenciál k označení za článek nemá. Ideální situace tak je, že článek vyvolá další polemické recenze. Ideálem jsou další myšlenky.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.