Co může soudce?

Informace o recenzi

Autor: Veronika Mojdlová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ne

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

V mnohém lze s autorkou článku souhlasit, psychologický efekt "postavení proti sobě" je zřejmý. Ovšem nejsem si jistá, zda je v rukou soudce, aby usazoval účastníky, jak bude chtít. Zda by to bylo v souladu s jednacím řádem pro okresní a krajské soudy. Podle mého je dnes jednání před soudem důvodně formalizované, účastníci mají jasné noty, kam se posadit, co dělat při příchodu soudce atp. Sezení u kulatého stolu, případně další možnosti nastíněné autorkou, mi připadají na místě spíše v takovém neformálním procesu, jako je mediace, kde se také široce využívají.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.