K laickému prvku v soudním řízení

Informace o recenzi

Autor: Martin Hapla

Publikováno: 28.10.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 soudní porota

 soudnictví

 trestní právo

Postavení laického prvku v  soudním řízení je sama o sobě velmi zajímavá otázka. V našem prostředí se projevuje spíše v podobě institutu přísedících. Právě některé nedostatky, které se v souvislosti s ním objevují, by se mi možná zdály mnohem relevantnějším zdrojem argumentů proti zavedení porotního systému u nás. Netroufám si posuzovat, zda je mezi českým a americkým lidem takový rozdíl, jaký předpokládá autorka. Teze, že český lid by měl již od prvního kontaktu s obžalovaným jasno, zda trestný čin spáchal nebo ne, se mi zdá zjednodušující. Naopak bych se ptal, zda by se podařilo zajistit opravdu kvalitní a reprezentativní obsazení soudní poroty, zda by se z ní nestávala spíše záležitost vybraných skupin lidí. Dále bych se obával, zda by na naši porotu neměli větší vliv samotní soudci než advokáti. Tímto srovnáváním nechci klást rovnítko mezi soudními porotami a přísedícími. Samozřejmě jsou mezi nimi významné rozdíly, které mohou problémy u nás tradičního institutu v případě porot do určité míry řešit. Existuje například porotní povinnost a je jasné, že soudce nebude ve stejně intenzivním kontaktu s porotci, v jakém je s přísedícími. Avšak přece: I porotní povinnost se dá obcházet, navíc může mít svá ekonomická a další negativa. Soudce může být pro mnohé porotce větší autoritou a je úplně vyloučeno, že se mu coby nestrannému arbitrovi budou snažit odezírat ze rtů, že je může i významně ovlivnit, pokud se o to bude snažit? O celém problému bych spíše uvažoval v tom kontextu, že soudní poroty u nás nejsou tradičním institutem. Nemáme s ním zkušenosti a jen obtížně můžeme odhadovat, jaké z jeho možných nevýhod by se mohly v našem prostředí projevit. Pokud bychom jej měli zavádět, museli bychom pro to mít pádné důvody. Zdálo by se mi tedy lepší zkoumat spíše je.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.