Porota v Česku - Lepším člověkem v porotě a autentické zdroje

Informace o recenzi

Autor: Ludvík Barabáš

Publikováno: 02.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 common law

 právo USA

 psychologie

 soudní porota

 soudnictví

 vliv médií

Shodneme se všichni, že argumentovat výjevem z filmů, a možná i dokumentů, přece jen není validním přispěvkem ke zvolené otázce původního autora. Napsat ale, že "Je sice pochopitelné, že pro ilustraci takového procesu nemáme k dispozici mnoho jiných autentických zdrojů..." je krapet přestřel až na Valašsko. Informace o fungování poroty, ovlivňování poroty, praxe poroty v systému angloamerického práva a další fakta jsou všem, kteří se takovými otázkami zabývají, známá a nebo veřejně dostupná. Tuším, že kromě kvanta odborných publikací a článků, tu máme například i samotnou oblast psychologie, která se zabývá tzv. Jury decision making. Stačí pouze naklikat pár slov do Googlu. Ze všech těchto zdrojů vyplývá, že samotný institut poroty je velmi ošemetným tématem a že porota může ve svém rozhodnutí lehce uklouznout.

Je pravda, že jsem neviděl všechny české obhájce "v akci", ale těch pár, co jsem měl tu čest vidět, by se dalo zařadit hned na několik míst spektra aktivní - sedící - spící. Některým je zkrátka fuk, co vlastně s tím jejich klientem bude a jejich výraz, který se několikrát ohlédl do "publika", tomu nasvědčoval, zatímco většina, převážně ti mladší, byla velmi zapálená i v případech, kdy si i soudce občas vypůjčil obličej obhájce z případu jedna a chtěl zkrátka jít kamkoliv jinam. Částečně proto musím souhlasit i s autorem původního článku, částečně i s autorem recenze - avšak nepodmiňuji aktivitu obhájců v řízení tomu, zda mu někdo kouká na záda či nikoliv.

To, jak moc je člověk, ať už je členem anonymizovaného davu či stoje sám před soudem, rozvážnější ve svém úsudku či střízlivější ve vykříkování "trest smrti!" si můžeme všichni zkusit, každý den, v každé situaci, kdy se potkáváme s druhým člověkem. Média a bulvární tisk už dnes představují velmi silnou zbraň a nástroj donucení pro ty, kteří chtějí do řízení přinést trošku více vzrušení, a to prosím nemáme žádný institut poroty a v soudní síni sedí, kromě obviněného a svědků, lidé, které alespoň část národa považuje za morálně vyspělejší a otrlejší jedince. Opomíjím další vlivy okolí, které jsou bezesporu velkým tlakem a dokáží s jakýmkoliv člověkem pěkně zaházet, ať je to pán či kmán. A věřte mi, že porota není až takové terno, která by rázem všem přisoudila zodpovědnější a rozvážnější přístup, co se týče rozhodování v soudním řízení. Nikdo vám zodpovědněji a rozvážněji přistupovat k případu nebude a tomu nepomůže, ani kdyby s obviněným porotci bydleli. Zavřou se dveře od soudní síně a tím to hasne.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.