Základní informace o autorovi

Účet založen: 28.10.2017

Martin Hapla

Instituce:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

O osobě:

Odborný asistent na Katedře právní teorie PrF MU; autor monografií Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době (2016) a Dělba moci a nezávislost justice (2017); ve své vědecké práci se věnuje různým otázkám právní a politické filosofie, dále také metodologii práva.

Napsal recenze:

  Výhody nastíněné koncepce a problém právní jistoty
  Právní povědomí, vzdělání novinářů a síla příběhů
  K laickému prvku v soudním řízení
  Societas delinquere non potest -- k relevanci argumentu a jeho povaze právního principu
  Několik poznámek nejen k otázce vědomí

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.