Soudní porota v České republice

Informace o recenzi

Autor: Alžběta Studená

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 soudnictví

 trestní právo

 ústavní právo

Ráda bych ocenila volbu tématu autorčina příspěvku, ačkoli velmi upřímně musím říct, že bych byla vůbec nejradši, kdyby se o zavedení porotních soudů v České republice neuvažovalo ani teoreticky. Toť však můj skromný osobní názor ovlivněný do značné míry zkušenostmi s fungováním tzv. Schöffen na zemském trestním soudě ve Vídni. Jestli jsem si do té doby myslela, že porota je něco pro nás jen nezvyklého, nyní si myslím, že je to veskrze nebezpečný institut. 

Nebála bych se však jít v těchto úvahách dále a zpochybnila bych celkovou využitelnost tzv. laického prvku v soudních řízeních. Dle mého se jedná o zcela nepřínosný institut, který zvyšuje náklady na soudní aparát a zároveň jej zpomaluje. Přísedící jsou lidé bez právnického vzdělání, kteří nemohou mít potenciál rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob. To je výhradní úlohou státu a jeho složek.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.