Zníženie vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov s obligatórnym skúmaním rozumovej a mravnej vyspelosti.

Informace o recenzi

Autor: Michal Jantoš

Publikováno: 01.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 podmínky odpovědnosti za přestupky

 správní právo

 správní právo trestní

 trestní právo

Autorka ve svém příspěvku pojednává o možném snížení odpovědnosti mladistvých osob, a to ze současných 15 let na 13 let, přičemž toto snížení by se podle autorky mělo aplikovat jak na trestní, tak na správní deliktní odpovědnost. Závěrem autorka uvažuje nad tím, zda a jakým způsobem by měla být řešena otázka posuzování rozumové a mravní vyspělosti delikventa ve správním trestání.

Autorka se aktivně věnuje otázce posuzování rozumové a mravní vyspělosti mladistvých v přestupkovém řízení a nabízí varianty řešení. S ohledem na složitost věci však autorka nedochází k jednoznačnému návrhu vyhovující právní úpravy.

S autorkou souhlasím v tom, že snížení deliktní odpovědnosti mladistvých je žádoucí a že otázka posuzování rozumové a mravní vyspělosti je otázkou nanejvýš složitou. Myslím si, že ad hoc zkoumání rozumové a mravní vyspělosti v přestupkovém řízení není možné, a to zejména z hlediska časového, kdy u přestupků je kladen značný důraz na to, aby byl konkrétní přestupek rychle projednán. V této souvislosti se nabízí otázka, zda nezavést sníženou deliktní odpovědnost u přestupků jen u taxativně vymezených, ve vztahu ke kterým je zjevné, že rozumová a mravní vyspělost mladistvého bude naplněna (např. přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, proti veřejnému pořádku). Tím by mohlo dojít k eliminaci obligatorního zkoumání rozumové a mravní vyspělosti.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.