Odpovědnost dle veřejného a soukromého práva

Informace o recenzi

Autor: Jan Grepl

Publikováno: 04.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 rozumová a mravní vyspělost

 trestné činy mladistvých

 trestní právo

 věk pachatele

Autorka se v článku věnuje otázce přípdné snížení věkové hranice pro odpovědnost v trestních a přestupkových věcech. V článku dále polemizuje nad zavedením hranice odpovědnosti mezi 13. a 15. rokem života s tím, že v těchto případech by se obligatorně zkoumala rozumová a mravní vyspělost. Autorka v článku upozorňuje na možné nástrahy takto koncipované právní úpravy.

V článku nenecházím osobně bod, se kterým bych nesouhlasil.

Na tomto místě pokládám za důležité vymezit odpovědnost fyzických osob dle veřejného práva (nejčastěji tedy trestněprávní odpovědnost a odpovědnost za přestupky) oproti odpovědnosti v soukromém právu, dle kterého je za své protiprávní jednání odpovědná každá fyzická osoba, která je schopna takové jednání posoudit a ovládnout. Následky za porušení odpovědnosti stanovenou občanským právem a veřejným právem jsou však odlišné - mezi nástroje prosazování odpovědnosti dle soukromého práva nespadá např. možnost odejmout osobě svobodu jejím uvězněním atp.

Z tohoto důvodu zastávám názor, že není na škodu, když je odpovědnost dle občanského práva odlišená co do věkového limitu od práva veřejného, ať již tedy trestního či přestupkového práva.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.