Následování společenského trendu vyspělosti dnešních dětí u věkové hranice správněprávní a posléze i trestněprávní odpovědnosti

Informace o recenzi

Autor: Jan Mučka

Publikováno: 07.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 podmínky odpovědnosti za přestupky

 rozumová a mravní vyspělost

 správní právo

 správní právo trestní

 trestní právo

Autorka se ve svém článku věnuje zajímavé myšlence, a to snížení věkové hranice u "veřejnoprávní" odpovědnosti.  S názory autorky v myšlence vyjádřené se zcela ztotožňuji, když k tomuto dále uvádím následující.

Dle mého názoru je nezpochybnitelné, že rozumová a mravní vyspělost u osob mladších 15 let, je na vyšší úrovni, než byla před 25, 50 či 100 lety, a to nejen díky modernizaci společnosti (dostupnost informací, elektronizace apod.). Právní úprava by tak měla tento společenský trend následovat, případně by na něj měla alespoň reagovat. Z mého úhlu pohledu je pak snížení věkové hranice u odpovědnosti za přestupky právě tím správným krokem, který by na vyspělost dnešních dětí efektivně reagoval.

Pokud autorka míří i na snížení věkové hranice u trestněprávní odpovědnosti, dovolil bych si navrhnout snížení nejdříve té správněprávní, když po následném dostatečném sběru dat, vědeckém výzkumu a zkoumání, zda snížení správněprávní přineslo kýžené ovoce, by se mohlo přistoupit i k snížení té trestněprávní.

Na závěr je záhodno uvést, že hranice těchto "veřejnoprávních" odpovědností byla historicky stanovena na nižší hodnotě, než je nyní. I tento argument, by tak mohl přispět k jejímu snížení.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.