Právní povědomí, vzdělání novinářů a síla příběhů

Informace o recenzi

Autor: Martin Hapla

Publikováno: 28.10.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 právní povědomí

 právní vzdělávání

 příběhy v právu

 role právnických fakult

 vliv médií

Váhám, co mělo být hlavní myšlenkou autorky. To, že je právní vědomí veřejnosti (politiky a média v to počítaje) špatné, že by se mělo zlepšit, k čemuž by měly přispět i právnické fakulty, se mi zdá trochu banální. Dále si říkám, zda hlavní problém nízkého právního vědomí naší veřejnosti není dán zejména prací novinářů, mezi kterými je jen relativně málo lidí s právním vzděláním. Myslím, že kvalitní žurnalistika v oblastech související s právem vyžaduje, aby novináři, kteří ji dělají, byli zároveň vystudovaní právníci. Články v médiích se zpravidla nemohou vyhnout určitým zjednodušením, ale i ta mohou být prováděna citlivě, nebo necitlivě. Také si pokládám skeptickou otázku, zda mohou vůbec poctivá, dobře podložená fakta a racionální argumenty ve veřejném prostoru někdy přetrumfnout příběhy, které hrají na lidské emoce. Propaganda i reklama nám přece vždycky raději vyprávěly, než předkládaly fakta a argumenty. Možná by přístup české veřejnosti k uprchlické krizi úspěšně neovlivnila ani lepší práce právnických fakult, možná jeden příběh může přetrumfnout jen jiný příběh. Možná, že nepotřebujeme jen lidi více vzdělané v právu, ale i právníky, kteří jsou schopni lépe vyprávět.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.