Základy azylového práva pro všechny?

Informace o recenzi

Autor: Alžběta Recova

Publikováno: 28.02.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 legislativa

 právní filozofie

 právo EU

Rovněž i v návaznosti na předchozí recenze nevím, co bylo smyslem autorčiny myšlenky. Postesknout si nad špatným právním povědomím? Souhlasím s doktorem Haplou, že v tomto směru se v azylovém právu jedná zejména o roli médií, která by občanům měla poskytovat daleko objektivnější obraz, namísto nesmyslné paniky. Přece jenom bychom byli rádi, kdyby občané bez právního vzdělání měli větší povědomí o svých možnostech v pracovním, občanském, rodiném a správním právu, které využijí v běžném životě, než-li o tomto. Možnost se o problematice něco dozvědět, je ale rozhodně důležitá, v tom s autorkou souhlasím.

Zaměřila bych se ale spíše na samotné studenty právnických fakult, jejichž utichající zájem je zarážející a promítá se i nadále do praxe. Zrovna v oblasti azylového práva již několik let probíhá projekt Evropští advokáti na Lesbu, do kterého se mají praktikující advokáti a koncipienti možnost přihlásit a za tři týdny si kromě kvalitní praxe v uprchlíckém táboře zajistit i vělký věhlas. Toto vše naši evropští kolegové pochopili a jejich zájem je obrovský. Českých zájemců bylo za poslední dva roky 6. Abychom nespílali pouze české studenty a právníky, přidala bych na závěr svou zarážející zkušenost z University of BC, Vancouver z minulého měsíce, kde na zásadních a zajímavých přednáškách servírují studentům pizzu, aby naplnili sál. 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.