Právnické fakulty se ale přece na vzdělávání v této oblasti podílely

Informace o recenzi

Autor: John A. Gealfow

Publikováno: 16.11.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 právní povědomí

 právní vzdělávání

 role právnických fakult

S autorkou souhlasím v tom, že vzdělávání v této oblasti je nesmírně důležité. Vlastně všechno právní vzdělávání směřované vůči celé společnosti je strašně potřebné. Na jednu stranu, jak již ve druhé recenzi k tomuto článku uváděl doktor Hapla, ono je to vcelku banální, že právní vzdělávání je potřeba. To vidí každý právník. Ta zásadní otázka asi je - jak to přesně dělat. Autorka příkladmo uvádí, jak by se těchto aktivit měly právnické fakulty účastnit - street law, veřejné přednášky, besedy. Moje otázka je - nedělají právnické fakulty již toto všechno? 

Jako člověk, který se právnímu vzdělávání věnuje již několik let začínám být více a více skeptický. Dříve jsem si myslel, že lidem stačí dát možnost se vzdělávat - a oni sami začnou. Bojím se, že takových "obyčejných lidí, kteří by rádi o této problematice věděli více" je strašně málo. Když se zeptáme lidí na ulici, jestli by chtěli mít zdroje, kde budou mít srozumitelně vysvětlené právo - samozřejmě, že všichni řeknou, že ano. Všichni budou strašně nadšení. Druhá věc je, jestli skutečně těchto zdrojů poté využijí. Protože přiznejme si to - právo není pro mnohé až tak cool a zábavné, aby se mu věnovali po svém příchodu domů po osmihodinové pracovní době.

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.