Societas delinquere non potest -- k relevanci argumentu a jeho povaze právního principu

Informace o recenzi

Autor: Martin Hapla

Publikováno: 30.10.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 teorie práva

 trestní právo

Autor ve svém textu rozebírá starou římskoprávní zásadu, trefně poukazuje na její nevhodné chápání v současné době a nakonec zkoumá její relevanci coby argumentu v debatě o trestní odpovědnosti právnických osob. Souhlasím s tím, že fakt, že něco platilo již v římském právu, není sám o sobě dobrý argument. Na druhou stranu brát v potaz, že nějaká praxe úspěšně fungovala dlouhou dobu, má svůj význam. Dají se sice nalézt silné protipříklady, jakým je třeba poukaz na to, že po většinu historie existovalo otroctví a bylo vnímáno i jako morálně ospravedlnitelné, ale v případech, kdy jsou ostatní argumenty vyvážené, ať si každý zodpoví otázku, zda by raději upřednostnil zásadu, která funguje ve společnosti již několik století, nebo zásadu, která se prosazuje teprve deset let. Dále uvažuji, jaký má vlastně autorem rozebíraná římskoprávní zásada právní relevanci. Je totiž velký rozdíl, když tvrdíme, že ve starověkém Římě měli nějakou zásadu, která však již dávno není součástí platného práva a může nám být jen letmou inspirací pro řešení našich současných problémů, nebo když zastáváme tezi, že tu existuje takto znějící platný právní princip, který má mimo jiné římskoprávní kořeny. V případě, že by uvedená zásada byla takovým právním principem, pak by k vypořádání se s ní byla potřeba spousta dalších, jinak postavených argumentů, nikoliv jen správné konstatování, že nemůžeme slepě vzhlížet k římskému právu.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.