Výhody nastíněné koncepce a problém právní jistoty

Informace o recenzi

Autor: Martin Hapla

Publikováno: 28.10.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 formální pramen práva

 legislativa

 materiální pramen práva

 prameny práva

 právní jistota

 předvídatelnost práva

 teorie práva

Autorka ve svém textu tvrdí, že i materiální pramen práva může určovat nebo limitovat činnost zákonodárce. Jako příklad uvádí situaci, kdy zákonodárce v právní úpravě nezohlední výrazné rozdíly mezi uživateli silnic a vytvoří tím nerovnou právní úpravu.  Tento příklad možná není úplně šťastně zvolen. Nepřijatelnost takové právní úpravy totiž může být rovněž snadno konstatována s odkazem na některá ustanovení platných právních předpisů, zejména těch s nejvyšší právní silou. Může být konstatována i s odkazem na některé právní principy. Právě ony poskytují ústavním soudům široké možnosti, jak adekvátně reagovat v takových situacích. V čem přesně je tedy pojetí, v jehož rámci je nová právní úprava zrušena s odkazem na některý materiální pramen práva, vhodnější, než pojetí, kdy je zrušena s odkazem na některý právní princip nebo normu obsaženou v některém formálním pramenu práva? Co je výhodou takové koncepce? Pozitivem formálních pramenů práva je právě to, že mají určitou formu, podle níž je můžeme identifikovat. Samozřejmě v tomto směru existuje i určité množství sporných, diskutabilních případů. Většinou však můžeme z formálních pramenů práva právo poměrně snadno poznat a následně jej aplikovat. Jelikož mezi formálními náležitostmi právních předpisů, normativních smluv apod. spadá i jejich náležitá publikace, máme jistotu, že s takovým pramenem práva mají jeho adresáti rozumnou příležitost se seznámit. Tím je chráněna právní jistota a předvídatelnost práva. Pokud začneme brát materiální prameny práva více vážně, nemohou být tyto klíčové hodnoty ohroženy? Není určení toho, co je v různých situacích materiálním pramenem práva, obtížné a jen stěží předvídatelné?

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.