Zakotviť sudcom oprávnenie vstupovať do procesu spracovania znaleckého posudku pri stanovení výšky na primerané protiplnenie v peniazoch v rámci squeeze-outu?

Informace o recenzi

Autor: Patrícia Pevalová

Publikováno: 21.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Činnosť sudcov by mala primárne spočívať vo výklade právnych noriem, objasňovaní neurčitých právnych pojmov a rozhodovaní o právach a povinnostiach dotknutých osôb. Vstupovaním do vypracovávania znaleckého posudku (či už stanovením premenných, na základe ktorých by došlo k stanoveniu výšky na primerané protiplnenie v peniazoch v rámci squeeze-outu) by došlo k rozšíreniu oprávnení sudcov, ktorí podľa môjho názoru nedisponujú potrebnými odbornými znalosťami stanoviť premenné na určenie výšky danej problematiky. Autor článku svoju myšlienku vyjadril presvedčujúco a s jeho názorom nie je možné nesúhlasiť. Zaujímalo by ma však akým spôsobom, resp. kým by mali byť jednotlivé premenné stanovené.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.