Recenze článku Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)

Informace o recenzi

Autor: Aleš Sova

Publikováno: 02.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 akciová společnost

 právo obchodních korporací

 squeeze-out

Předmětný institut vytěsnění menšinového akcionáře lze považovat za žádoucí, neboť může přispět k efektivnímu spravování společnosti, bude-li následně mít jednoznačného vlastníka a vedení. Menšinový akcionář se zmiňovanou výší podílu stejně zpravidla nemůže dění ve společnosti významně ovlivnit, disponuje však právy akcionáře, jejichž intenzivní uplatňování může vnímat většinový akcionář negativně. Je pochopitelné, že proti své vůli vytěsňovaný akcionář bude mít tendenci zpochybnit výši úplaty, které se mu má dostat, potažmo zpochybnit znalecký posudek, na základě něhož má být ona částka stanovena. Soud musí znalci zpracování posudku zadat, lze ovšem souhlasit s autorem článku, že právě takové nevhodné otázky a závazné zadání mohou vést k úspěšnému zpochybnění výsledku znalecké činnosti a soudy musí vážit podobu zadání.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.