Diskrece soudu při přezkumu přiměřené výše protiplnění na jednu akcii při squeeze-out(u)

Informace o recenzi

Autor: Dorota Plonková

Publikováno: 10.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 akciová společnost

 právo obchodních korporací

 squeeze-out

Squeeze-out neboli postup umožňující vytěsnění minoritních akcionářů ze společnosti hlavním akcionářem držícím alespoň 90 % akcií, je v současnosti velmi častým jevem. Doposud není judikaturou stanoveno, do jaké míry má soudce, v případě přistoupení k přezkumu a určení výše protiplnění, zasahovat do činnosti znalce vztahující se ke zpracování znaleckého posudku. Dle mého názoru tato otázka souvisí především na určení, zdali přiměřené protiplnění je otázkou právní nebo skutkovou. Autor se ve svém článku zamýšli, zdali soudce je oprávněn zadávat konkrétní pokyny znalci. Zcela se ztotožňuji s jeho názorem přiklánějícím se k tomu, že tento úkol soudům nepřísluší, ačkoliv ve světě, konkrétně v judikatuře amerických soudů (srov. judikaturu státu Delaware), se můžeme setkat s odlišnými právními názory. 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.