Existuje mnoho druhů právně relevantních důvodů

Informace o recenzi

Autor: Tomáš Sobek

Publikováno: 29.10.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právní filozofie

 teorie práva

1) Vysvětlující důvody: Proč zákonodárce stanovil/novelizoval/zrušil určitý právní předpis? Jaké měl k tomu tenkrát motivace? 2) Justifikační důvody: Proč by zákonodárce měl stanovit/novelizovat/zrušit určitý právní předpis? Co může ospravedlnit takovou změnu? 3) Normativní důvody: Jak zdůvodním svůj názor, že něco je platná právní norma? Které fakty jsou normativně konstitutivní? (Typicky fakt, že parlament stanovil zákon.) 4) Interpretační důvody: Proč preferovat tento (a ne jiný) výklad právního předpisu? ... Podobným způsobem lze rozlišovat další druhy právně relevantních důvodů. Tyto důvody se vzájemně nevylučují, spíše se doplňují. Jinými slovy, pojmové rozlišení formální vs. materiální prameny práva je samo o sobě příliš hrubozrnné a myslím, že není moc užitečné. 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.