Tomáš Grygar - recenze

Informace o recenzi

Autor: Tomáš Grygar

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ne

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ne

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Autor prezentuje myšlenku, že justiční změny provedené stranou PaS mohou ohrožovat nezávislost justice a spolupráci justičních orgánů na unijní úrovni (autor zmiňuje vazbu na evropský zatýkací rozkaz). 

Kritice je podrobena zejména změna spočívající v možnosti odvolat soudce, stejně tak jako "splynutí" funkce ministra spravedlnosti a generálního prokurátura. Autor by měl však uvést, že PaS obnovila stav, který byl v Polsku tuším před rokem 2010, kdy ministr spravelnosti byl rovněž generálním prokurátorem. Podobný model funguje v celé řadě jiných zemích na světě (dokonce myslím, že i v USA). Co by na něm mělo být nebezpečného? Prokuratura (státní zastupitelství) je v mnoha zemích světa (včetně ČR) součástí mocí výkonné, která je odpovědna zákonodárcům. Splynutí těchto funkcí je dle mého názoru jen projevem posílení odpovědnostích prvků. 

Ve vztahu k možnosti odvolat soudce autor uvádí, že v ČR je v otázkách odvolání soudce striktní vázání zákonem. Tím chce snad autor říci, že v Polsku vázanost zákonem není? Výčet důvodů, pro které může být soudce v Polsku odvolán ministrem spravedlnosti je taxativní, odvolání musí být vždy odůvodněno a není možné tehdy, pokud s ním soudní rada vysloví 2/3 hlasů nesouhlas. Jen pro kontrast: V ČR odvolal v r. 1999 ministr Motejl pět z osmi předsedů krajských soudů, aniž by to jakkoliv odůvodnil a kdokoliv se k tomu mohl vyhádřit. Máme morální právo kritizovat polskou justici, pokud situace u nás je po mém soudu v mnoha aspektech horší?

Příspěvku by po mém soudu pomohlo, pokud by autor uvedl konkrétní případy, jak změna justičního systému v Polsku negativně ovlivnila rozhodovací činnost polské justice. Osobně takový případ totiž neznám.

 

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.