Nejde pouze o nezávislost justice v Polsku

Informace o recenzi

Autor: Alžběta Recova

Publikováno: 28.02.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 legislativa

 právo EU

 teorie práva

 ústavní právo

Autor správně upozorňuje na velmi ožehavou situaci, která se děje u našich bezprostředních sousedů. Nemyslím si, v návaznosti na předešlou recenzi Johna, že by se na Polsko stále hledělo jako na jednoho z "good guys", což můžeme pozorovat nejen na množství intervenčních dopisů představitelů asociací právnických profesí napříč Evropou polské vládě, nýbrž také oficiálními kroky, které v tomto směru podniká Evropská unie. Nejedná se totiž "pouze" o nezávislost justice, ale ohrožení principů právního státu v Polsku jako takového, což je v Evropě ve 21. století něco nepředstavitelného. Polsko je v různorodých studiích a dokumentech hovořících o vládě práva řazeno ve výčtu ohrožených zemí hned vedle Turecka a např. Arménie. Vzhledem k tomu, jak jsou z toho nešťastní samotní představitelé právnických profesí v Polsku, měla by být podpora z naší strany a snaha o zastavení podobných tendencí daleko hlasitější a důslednější, než tomu bylo doposud. Myslím, že vzhledem k rozvoji populismu a tlaku vládnoucích elit na omezování spravedlnosti napříč Evropou, ale i v ČR, by měl polský příklad posloužit jako velké varování, které nelze nadále přehlížet.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.