Trestní odpovědnost právnických osob jako problém s přijetím existence osob abstraktních

Informace o recenzi

Autor: Jana Kokešová

Publikováno: 17.11.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právní filozofie

 teorie práva

 trestní právo

Možná není problém v tom, že bychom striktně chtěli trvat na tradici a z toho důvodu odmítali přiznat trestní odpovědnost právnickým osobám. Vždyť, jak autor sám říká, jsme už dávno mnohé jiné římskoprávní instituty bez větších stesků opustili, tak proč by nám vzdát se právě tohoto mělo činit takové obtíže? Třeba důvody neleží ani tak v tradicích, ale v připouštění si samotné představy trestní odpovědnost abstraktní entity, která má vůli a jedná, ale člověkem není. V případě alespoň těch právnických osob, za které nerozhoduje jediná fyzická osoba, ale orgán složený z více lidí, kteří o aktech právnické osoby hlasují, se jednání právnické osoby nerovná jednání fyzických osob. Vůle právnické osoby v tomto případě není součtem ani průměrem vůlí fyzických osob. Fyzické osoby musí dospět ke konsensu a výsledná vůle právnické osoby může být taková, již si nepřála žádná z fyzických osob. Vůle a jednání fyzických osob je tak jen katalyzátorem vůle a jednání osob právnických. Avšak vůle a jednání osob právnických je originální a odlišné od vůlí a jednání osob fyzických, které jsou členy řídících orgánů takové právnické osoby. A právě problém s představou, že by člověk mohl vytvořit jistou umělou osobu se svou vlastní vůlí, nás možná nutí setrvat na tvrzení, že právnická osoba není samostatnou entitou. Že nemůže samostatně jednat, a tak nemůže nést odpovědnost.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.