Rozhodování o návrhu na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte

Informace o recenzi

Autor: Dorota Plonková

Publikováno: 10.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 civilní právo procesní

 exekuce

 soudnictví

Autor ve svém článku nastínil problematiku rozhodování soudu o návrhu povinného rodiče na zastavení exekuce na výživné nezletilého dítěte, kdy stanovení okamžiku, ve kterém má dojít k zastavení exekuce, je velmi problematické. Ustanovení § 290 odst. 2 o.s.ř. zakládá další důvod pro zastavení exekuce, lze však konstatovat, že je ustanovením značně neurčitým. Autor proto poukazuje na současnou právní úpravu, kterou nelze považovat za ideální s ohledem na to, že u povinných osob způsobuje právní nejistotu. S názorem autora se zcela ztotožňuji, současná právní úprava nestanoví jednoznačné podmínky na zastavení exekuce, čímž dochází k nejednotné rozhodovací praxi exekučních soudů. Jsem toho názoru, že by ideálním řešením bylo určení přesných a jednoznačných pravidel, na základě kterých by bylo možno exekuci zastavit a tím odstranit nepředvídatelnost soudního rozhodování.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.