Recenze článku Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem

Informace o recenzi

Autor: Aleš Sova

Publikováno: 01.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 ochrana před nezákonným zásahem

 správní právo

Myšlenka poskytnutí soudní ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu ještě předtím, než k němu dojde, je velmi zajímavá. Otázkou zůstává, je-li možné toho docílit a jak? Právě na zmíněném případu poskytování informací o platech úředníků lze shledat, o jak složité otázky se kolikrát jedná. Názor poskytovat tyto informace "razil" svou rozhodovací činností sám Nejvyšší správní soud. Až Ústavní soud nedávno rozhodl, že tato problematika není nikterak jednoduchá a je třeba zvážit mnoho okolností předtím, než je taková informace poskytnuta. Správní orgány při poskytování takových informací tedy nyní nemají jednoduchou situaci, když musí ony okolnosti zvážovat. Zároveň však je takto poskytnuta určitá ochrana úředníků, o jejichž platy se jedná. Bylo by však něco takového možné a efektivní zajistit nějakým prostředkem u správního soudu předem? Z postupů v dané věci vyplývá, že nikoli, neboť úředních osob se "zastal" až Ústavní soud, ve správním soudnictví by byl jakýkoli prostředek, který by existoval, stejně neúčinný. Nezbývá, než se případně zabývat náhradou škody, pokud k ní došlo, až zpětně. Lze ovšem jednoznačně souhlasit, že vzhledem k pestrosti oblastí správního správa může být takový institut jinde využitelný a obecně stojí za zvážení.  

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.