Poskytnutí ochrany před nezákonným zásahem

Informace o recenzi

Autor: Soňa Večeřová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 ochrana před nezákonným zásahem

 preventivní ochrana

 správní právo

Daný příspěvek autora považuji za velmi výstižný a jeho přečtení za podněcující k zamyšlení nad otázkou zásady prevence v oblasti správního práva. Byť je zásada prevence obecně spojována s náhradou újmy v právu soukromém, mám za to, že o to víc by měla platit v právu veřejném, a to s ohledem na tu skutečnost, že vykonavatel veřejné moci se ve většině případů nachází v nadřazeném poměru vůči jeho adresátovi.

Pokud stát autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech, musí vždy dbát oprávněných zájmů dotčených osob a šetřit jejich práva (viz např. § 2 odst. 3 SprŘ). Stejně tak by tato zásada měla platit ve vztahu ke vzniku újmy a této újmě by měl správní orgán jednoznačně předcházet.

Možnost dožadovat se ochrany před nezákonným zásahem až v okamžiku tohoto zásahu tak shodně považuji za nedostatečnou a formu předběžného opatření bych zde považovala za více než vhodnou.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.