Není opatrovník jako opatrovník

Informace o recenzi

Autor: Jan Grepl

Publikováno: 04.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 civilní právo procesní

 kolizní opatrovník

 opatrovnictví

 orgán sociálněprávní ochrany dětí

 rodinné právo

 veřejné opatrovnictví

Autorka velmi čtivě a výstižně rozbírá problematiku volby opatrovníka, který v řízení o osvojení dítěte nahradí souhlas rodičů s osvojením dítěte, a v případě, že je osvojováno dítě mladší 12 let, pak i opatrovníka, který takový souhlas udělí i za takové dítě. Jako nesprávný se mi pak jeví postup, kdy obě dvě zmíněná oprávnění byla koncentrována v osobě opatrovníka, nejčastějí orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Autorka správně naznačuje, že v těchto případech přichází v úvahu jmenování opatrovníka pro nahrazení souhlasu dítěte mladšího 12 let s osvojením odlišného od opatrovníka, který souhlas s osvojením udělí za rodiče takového dítěte. Vzhledem k tomu, že se jako protiprávní jeví praxe jmenování opatrovníků z řad jmenování zaměstnanců soudu, kteří ale jako jedni z mála mají přístup k většině potřebných informací přímo z primárního zdroje, je řešení jmenování OSPODu z místa bydliště dítěte elegantním řešením, neboť blízká osoba dítěte, která by takové oprávnění mohla vykonávat.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.