Mediace a možnost jejího širšího uplatnění

Informace o recenzi

Autor: Kristýna Hořanská

Publikováno: 01.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 mediace

 mimosoudní řešení sporů

 správní právo

Velmi zajímavá myšlenka. Mediace obecně je institut, který by měl mít možnost rozšíření do oblastí, kde není vždy nejvhodnější autoritativní zásah státní moci. Obecně tedy souhlasím a vítám diskuzi na toto téma a autorčin příspěvek hodnotím rozhodně kladně. Bylo by zajímavé rozvinout diskuzi, kde všude by bylo vhodné mediaci a její principy v právu využít.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.