K ochraně veřejného zájmu v mediace

Informace o recenzi

Autor: Veronika Mojdlová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ne

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ne

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Autorka uvádí, že si lze představit, že mediace bude využívána jako nástroj k jasnému utřídění hierarchie zájmů a transparentnějšímu naplnění zásady ochrany veřejného zájmu. Není mi ovšem jasné, jak lze v rámci činnosti správních orgánů prostřednictvím mediace takto třídit zájmy. Také pro mě zůstává otázkou, zda v procesu mediace nebudou překročeny limity role mediátora, pokud tento bude za sebe nějakým způsobem prosazovat zájem, byť veřejný.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.