Lze vůbec v takovém případě dojít ke kompromisu?

Informace o recenzi

Autor: Kateřina Flegrová

Publikováno: 30.12.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Měla jsem za to, že účelem mediace je spokojenost obou stran, tedy výsledkem by měl být určitý kompromis, kdy každá ze stran konfliktu o kousek ustoupí ze svého zájmu tak, aby bylo řešení "jakž takž" přijatelné pro obě strany. Nedovedu si představit mediaci, kdy na jedné straně stojí orgán veřejné správy prosazující veřejný zájem. Lze v takovém případě vůbec k nějakému konsenzu dojít? Pokud ano, měl by mít veřejný zájem nějakou absolutní hodnotu, ze které nelze nijak ustoupit? Potom už ale podle mě nejde o mediaci, kde jsou obě strany rovnocenné.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.