Co všechno bychom měli vědět o našem soudci?

Informace o článku

Autor: Kateřina Flegrová

Publikováno: 30.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 profesní etika

 role právníka

 soudnictví

 ústavní právo

Kdo je můj soudce, jaké má názory? Jaké jsou jeho koníčky, s kým se stýká, v co věří, kde vyrůstal a jaký je jeho názor na stejnopohlavní sňatky a adopci? To vše se nejspíš honí hlavou každému, kdo stane před soudem. Respektive před soudcem, který rozhoduje o jeho budoucím životě. Soudce by měl být především nestranný a nezávislý a rozhodovat by měl podle zákona. Nic víc by mě o něm vlastně nemělo zajímat. Protože soudce je ale jen člověk, zastává určité postoje, názory, a protože jsme lidé zvědaví, jeho názory nás zajímají. Ať už jen z oné zvědavosti, nebo z pragmatičnosti, abychom byli schopni odhadnout, jak rozhodne.

Veřejně by měl soudce prezentovat maximálně svá oficiální stanoviska, která mají souvislost s jeho funkcí. A i toto by měl dělat s určitou rezervou, v médiích vystupovat velmi obezřetně a vždy mít na mysli, že nereprezentuje jen sám sebe, ale svým chováním dotváří obraz justice jako celku. Nadto je otázkou, zda povinností soudce není svá rozhodnutí řádně odůvodnit již v nich samotných tak, aby dalších vysvětlení nebylo třeba. Samozřejmě soudce nelze zcela vyloučit z ústavně garantovaného práva na svobodu projevu a zakázat mu, aby se na veřejnosti vyjadřoval o společenských tématech, setkával se s lidmi. Nicméně výkon tohoto práva by neměl být neomezený. Já osobně bych se nechtěla dostat před soudce, který o hovoří velmi pohrdavě o účastnících řízení, i o celém systému soudnictví, jako například pan Zbránek.[1] Na druhou stranu, pokud by mluvil o tomtéž, jen umírněněji a s větší rozvahou, jako například pan Rychetský, který se v posledních dnech objevuje v médiích velmi často, hodnotili bychom jeho projev stejně?

Sice nejspíš nejde generalizovat jedno pravidlo pro to, kdy a o kterém tématu soudce smí nebo nesmí mluvit veřejně. Jisté ale je, že pokud dnes nestačí nepsaná etická a morální pravidla[2], a soudce svou funkci nechápe jako něco, co mu dává nejen práva, ale také povinnosti, nějaké mantinely by být nastaveny měly.

[1] Viz http://dfens-cz.com/author/mzbranek/

[2]  Etické zásady chování soudce jsou písemné a jedna třetina soudců by se jimi měla řídit. Jde však o dobrovolný závazek, jehož plnění není téměř ničím podmíněno.

NOVÁK, Miroslav. Je nás hodně nebo málo? [online] sucr.cz [cit. 24. 2. 2017]. Dostupné na

<http://www.sucr.cz/zpravy-a-stanoviska/slovo-soudce/762-je-nas-hodne-nebo-malo-.html>.

 

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.