Zákonodárcem vytvořená situace je neslučitelná s ústavně zakotvenou ideou právního státu

Informace o recenzi

Autor: Radim Doležal

Publikováno: 15.05.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právo EU

 soudnictví

 správní právo

 ústavní právo

Autor poukazuje na velmi zajímavý a řekl bych alarmující problém - zákonodárce vytvořil situaci, ve které dle mého názoru dochází k jednoznačnému porušení práva na soudní ochranu před nezákonným zbavením svobody. Stát svým jednáním (ukončením omezení svobody) znemožnil domožení se vyslovení nezákonnosti omezení svobody a tím znemožnil i reparaci případné újmy. To se s ideou právního státu příliš neslučuje... Nelze než doufat, že rozhodnutí SDEU o předběžné otázce a příp. rozhodnutí ÚS konstatují tento rozpor. 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.