Zastavení řízení o soudním přezkumu zajištění cizince z důvodu ukončení jeho zajištění

Informace o článku

Autor: Ondřej Fiala

Publikováno: 28.03.2018

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 legislativa

 právo EU

 soudnictví

 správní právo

Zákonem č. 222/2017 Sb. byla provedena novela zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR (dále jen "zákon") s účinností od 15.8.2017. Tato mnohokrát kritizovaná novela zavedla mimo jiné též procesní ustanovení o povinnosti krajského soudu a Nejvyššího správního soudu zastavit řízení o žalobě proti zajištění cizince (respektive řízení o kasační stížnosti) za účelem jeho správního vyhoštění v případě, kdy v mezidobí došlo k propuštění cizince ze zajištění (§ 172 odst. 6 zákona). Domnívám se, že tato procesní úprava je velmi problematická, neboť v důsledku její aplikace budou zastavována soudní řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o zajištění cizince v případech, kdy dojde k propuštění cizince ze zajištění před vydáním meritorního rozhodnutí soudu.

Vzhledem k absentující důvodové zprávě k tomuto ustanovení se lze jen domnívat, z jakého důvodu byl tento poslanecký návrh přijat. Nová procesní úprava odporuje systematice zákona a samotnému smyslu soudního přezkumu správního rozhodnutí o zajištění cizince. Nejenže se oslabuje možnost soudní kontroly nad omezováním osobní svobody cizince, ale případně nezákonně zajištěný cizinec též přichází o možnost získat soudní rozhodnutí, které by autoritativně určilo nezákonnost jeho zajištění, což může být zásadní například z hlediska prokázání nároku na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup.

Vzhledem k časovému odstupu od sepsání článku do jeho zveřejnění musím doplnit judikatorní vývoj, neboť Nejvyšší správní soud se v mezidobí již k této otázce ve své rozhodovací činnosti vyjádřil. Pokud jde o zastavení řízení o žalobě před krajským soudem, dospěl NSS v rozsudku ze dne 29.11.2017, č.j. 6 Azs 320/2017–20 k závěru, že toto ustanovení je neaplikovatelné pro zjevný rozpor s právem Evropské unie.

Otázka souladu zastavení řízení o kasační stížnosti před NSS s unijním právem a s ústavním pořádkem je zatím otevřená, když desátý senát NSS podal dne 23.11.2017 předběžnou otázku k SDEU a novelizovaná úprava byla též napadena u Ústavního soudu skupinou senátorů. Rozhodování NSS v této otázce však zatím není jednotné, když napříkad šestý a sedmý senát pochybnosti desátého senátu, ani skupiny senátorů nesdílejí, a prozatím § 172 odst. 6 zákona aplikují. 

 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.