Zakladatelské právní jednání ve formě soukromé listiny

Informace o recenzi

Autor: Jan Grepl

Publikováno: 04.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právo obchodních korporací

 společnost s ručením omezeným

 zakladatelské právní jednání

 založení a vznik společnosti

 zápis do obchodního rejstříku

Autorka čtivě rozebírá možnosti zjednodušení vstupu na trh nejfrekventovanějšího podnikatelského subjektu - společnosti s ručením omezeným. Osvobození od soudního poplatku pro nově zakládanou společnost s ručením omezením potupem dle § 11 odst. 8 písm. d) zákona o soudních poplatcích je již součastí právního řádu a jistě byla kladně přivítána.

Možnost založení společnosti s ručení omezením na základě zakladatelského právního jednání v podobě soukromé listiny však místo v našem právním řádu, jak autorka uvádí, ještě nenalezla. Pro mě osobně se jedná o lákavou vizi, neboť jako by se tak v tomto ohledu společnost s ručením omezením co do menší formálnosti zakládání přiblížila spolkům, které zakladatelské právní jednání ve formě veřejné listiny nevyžadují. Veřejný pořádek by stejně jako u spolků byl v takovém případě chráněn stále souhlasem se zápisem osoby do veřejného rejstříku (např. jednatele) listinou, na které by byl vyžadován úředně ověřený podpis takové osoby.

Dle mého názoru by se tak Česká republika přiblížila právním řádům některých našich zahraničních sousedů (např. Velké Británii), kde proces založení společnosti s ručením omezením (LTD) není tak nákladný a zdlouhavý (nepočítám-li přímý zápis do veřejného rejstříku notářem).Uvedené by pak přispělo vstupu na trh dalších subjektů, které nedisponují dostatečným kapitálem pro pokrytí jejich vzniku. S uvedeným by se patrně pojil problém v podobě důvěryhodnosti takové společnosti stran hrazení jejích závazků obchodním partnerům, ale to už je otázka jiná.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.