Svoboda projevu a xenofobie

Informace o recenzi

Autor: Ludmila Moudrá

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Souhlasím s autorkou, že navrhovaná změna Listiny by nebyla šťastná a už vůbec ne odůvodněná. Ústavní zákony tvořící Ústavní pořádek by měly být stálé a měly by být měněny pouze v případech, kdy je to skutečně třeba. Byť si samozřejmě jsem vědoma, že k některým změnám, které, dle mého názoru, nutné nebyly, již v minulosti došlo.

Pokud však jde o důvodovou zprávu k navrhované novelizaci Listiny, žádné konkrétní závažné důvody z ní nevyplývají. Naštěstí dva roky po publikaci článku, lze říci, že zůstalo u pouhého návrhu. Nicméně obavy o podobné snahy jsou za současné situace jistě opodstatněné. V parlamentních volbách na podzim r. 2017 se ukázalo, že část českých voličů se řídila strachem z migrační vlny a zároveň sliby, kterak se budou mít lépe.

Stejně jako autorka vnímám nebezpečí, které by navrhovaná změna Listiny mohla přinést právě pro ochranu národnostních menšin, když se domnívám, že xenofobie je v České republice na vzestupu. O tom může svědčit např. to, jaké reakce vyvolalo zveřejnění fotografie prvňáčků ze základní školy v Proseticích, kde vedle žáků české národnosti, byly přítomny také romské a arabské děti. To ovšem souvisí s rozvojem sociálních sítí, které svým uživatelům poskytují určitou anonymitu a ti tak mnohdy napíší něco, co by se v reálném světě vyslovit neodvážili. Pokud by tedy za současné situace došlo k přijetí podobného zákona, mohlo by to, dle mého přesvědčení, právě u takových to odvážných uživatelů internetu vyvolat představu určitého posvěcení jejich verbálních útoků ze strany zákonodárce. Nicméně se domnívám, že i pokud by došlo k přijetí dané novelizace, nemělo by to za následek vypuštění xenofobních trestných činů z trestního zákoníku. I nadále by totiž měla Česká republika povinnost podnikat aktivní kroky k zamezení a odstranění všech forem rasové diskriminace (viz mezinárodní Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace - vyhl. č. 95/1974 Sb., či zejména čl. 3 odst. 1, čl. 24-25 Listiny, čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech atd.). Obě práva by se tak i nadále měla vyvažovat a zakotvení trestných činů by bylo odůvodněno ochranou dalších základních práv.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.