Skutečná ochrana spotřebitele nespočívá v povinnosti soudního řízení

Informace o recenzi

Autor: Lenka Alexandra Šulcová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Článek pojednává o velmi zajímavém tématu pojetí spotřebitelů jako slabší smluvní strany, kdy autor sám zvažuje, zda skutečně všechny přijaté novelizace současného právního řádu směřují k ochraně spotřebitele jako takového.

Jistě stojí za to pozastavit se nad myšlenkou, zda samotným soudním řízení dochází k vyšší ochraně spotřebitelů, nebo zda pouze dochází k lepšímu pocitu z toho, že stát spotřebitele jako slabší smluvní stranu chrání. Jak uvedla sama autorka v článku, s čímž bezpochyby souhlasím, samotné soudní řízení standardně začíná a končí vydáním Elektronického platebního rozkazu. Je pravdou, že samotný odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu, na rozdíl od naší sousední země, nemusí být věcně odůvodněn. Otázkou ale je, kolik ze spotřebitelů má vědomost o tom, že pro samotné projednání u soudu stačí zaslat dopis s názvem ,,odpor“? Kolik spotřebitelů se skutečně k soudu dostaví?

Soudci při samotném jednání musí být nestranní, tedy je otázkou, jak samotné projednání věci napomůže spotřebitelům v obraně proti věřitelům, když samy nemají právní vědomost, například kolik činí zákonné úroky z prodlení, co je možné si se spotřebiteli dohodnout apod.

V případě, že by legislativci chtěli skutečně ochránit spotřebitele, měli by to dle mého názoru učinit formou změny zákona, kterou by limitovali nejvyšší přípustnou míru odměny věřitele za poskytnutí peněžních prostředků.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.