Sci-fi nebo blízká budoucnost?

Informace o recenzi

Autor: Jiří Stýblo

Publikováno: 16.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

S autorem souhlasím téměř ve všech bodech. Jsem přesvědčen, že otázka ,kterou si autor pokládá, bude více než aktuální v několika následujících desetiletích. Bude nutné ji vyřešit dříve, než bude pozdě. V dnešní době, ve které naplno probíhá výzkum a testování umělých neuronových sítí a ostatních důležitých součástí dělících lidstvo od vytvoření "pravé" umělé inteligence AI, je více než potřeba se podobnými otázkami zabývat. Prostě proto, že v okamžiku sestrojení prvního myšlení schopného stroje bude na podobné otázky dosti pozdě. Nenalhávejme si, stroje nás postupně předčí ve všech oblastech lidské činnosti. Čím víc budeme tuto myšlenku odmítat, čím déle se budeme tvářit, že se jedná pouze o dohady sci-fi nadšenců, tím více se jako lidstvo ohrožujeme samo. Máme relativně hodně času na to vyřešit nejzásadnější otázky, jakými jsou ty, které autor vyjádřil. Často diskutovanou problematikou je například odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí, o které se hovoří ve spojitosti s rozšířením autonomně ovládaných automobilů. Spoustu lidí z oboru se mne snaží přesvědčit, že odpověď je jednoduchá. Automobil někdo vyrobil, někdo ho naprogramoval, a nejvýše může tedy selhat buď software nebo hardware. Já však s takovýmto řešením spokojen nejsem, i když musím uznat že ve fázi, v jaké se nachází autonomně řízené automobily, je toto řešení přijatelné. Zásadnější bude otázka jak nakládat s humanoidy, tedy roboty podobnými lidem. Můj osobní názor však je, že není podstatné v jaké "formě" bude AI sestrojena, ale nutné bude se zabývat, zda ji skutečně za umělou inteligenci můžeme prohlásit. V této souvislosti je dobré připomenout si známý Turingův test, kterým však dodnes žádný "stroj" úspěšně neprošel. 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.