Umělá inteligence aneb právní postavení robotů

Informace o článku

Autor: Václav Pravda

Publikováno: 10.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 postavení robotů

 umělá inteligence

Představte si bytost sice ze součástek, avšak projevující opravdové emoce, samostatně uvažující a projevující svou nezávislou vůli. Pokusím se níže popsat možný vývoj práva ve vztahu k tomuto fenoménu. Dnes je subjektem práva pouze člověk, kterému se právně nejvíce blíží zvíře, jakožto živý tvor nadaný smysly. Domnívám se, že logickým vyústěním technologického rozvoje může být postupné zrovnoprávnění člověka a robota – Humanoida. Prvým krokem pak může být vnímání robota obdobně, jako dnes vnímáme živé zvíře. Osobně si představuji, že postupem času budou mezi lidmi a roboty vznikat citové a jiné funkční vazby.

I. Dnešní běžné roboty (př. kávovar) řadíme čistě mezi věci. Byť roboti Humanoidi již údajně existují, nejsou rozšířeni mezi lidmi a pravděpodobně se stále nedá hovořit o věrné podobnosti s člověkem.

II. V bližší budoucnosti bude robot vnímán jako „Neživý tvor nadaný imitací smyslů a emocí“. Stále nebudou plně projevovat autonomii vůle a budou nadále právě pod úrovní živých zvířat. Bude však zakázáno ukončit jejich „život“ způsobem, který bude narušovat dobré mravy a veřejný pořádek (např. sportovní střelba či mučení).

III. V době, kdy již nebudou roboti vyráběni lidmi ale jinými roboty z jejich svobodné vůle, bude třeba uvažovat o vhodné formě soužití. S ohledem na počty robotů bude přistoupeno ke zrovnoprávnění, vč. přirozených i politických práv. Právo na život se v rámci reformy změní na právo na existenci, zdůrazněno bude právo na důstojnost a právo nebýt diskriminován (člověk - nečlověk). Roboti se zaváží své počty redukovat tak, aby lidí a robotů byl na světě stejný počet +-10 %.

Problémem může být např. nerovnost v obchodním styku. Je nad slunce jasné, že člověk nemůže být nikdy tak zdatný hospodář, jako bytost s počítadlem v „mozku“. Netřeba dodávat, že veškeré šachové partie budou mít předem dány vítěze. Řešením je vytvoření oddělené hospodářské soutěže. Vše bude řešit zákon č. 89/2085 Sb., o zachování lidské konkurenceschopnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Existuje neomezené množství právních otázek, nad kterými se bude potřeba zamyslet. V článku tohoto rozsahu jsem se pouze namátkou dotkl několika z nich.

Závěrem si dovolím vyslovit názor, že jedna z nejdůležitějších věcí, díky kterým si nás budou roboti vážit, je právě schopnost lidí tvořit právní normy a v rámci svých možností je také respektovat.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.