Občané stále více požadují vystoupení z Evropské unie

Informace o recenzi

Autor: Lenka Alexandra Šulcová

Publikováno: 20.12.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Článek pojednává o velmi zajímavém, zvláště pro Brexitu aktuálním tématu. V současné době je stále více slyšet otázka, zda opustit Evropskou unii, či zda Evropskou unii úplně nerozpustit. Nedávno probíhal v televizním vysílání výzkum, který poukazovat na statistiku, že až 60% českých občanů je pro vystoupení z Evropské unie. Dle mého názoru by se jednotlivci členských států měli zamyslet nad tím, že samotná Evropská unie neposkytuje pouze výhody, ale pro čerpání výhod je nutné plnit i určité povinnosti. Ani v zaměstnání nedostáváme výplatu pouze proto, že do zaměstnání nastoupíme, ale zvláště pro to, že do zaměstnání chodíme každý den a plníme povinnosti a úlohy, které nám zadá nadřízený. Názory občanů bohužel dle mého názoru silně ovlivňují ,,nestranně" zaměřené zprávy v nejmenované televizní stanici, které poukazují na ,,uprchlíky", předvádějí záběry z ,,uprchlických táborů" a sdělují, že právě orgány Evropské unie nám nařizují tyto fyzické osoby přijmout do našeho státu. Co se týče bezpečnosti mám za to, že ostatní občané České jakož i Slovenské republiky by si měli uvědomit, že stát naší velikosti se nedokáže hodnotně ubránit sám. Pro stát naší velikosti, který z Evropské unie, (jak je možné vidět například v rámci rozpočtu EU) čerpá především výhody, by neměl samostatně na takovou úroveň obranné síly, aby dokázal vzdorovat státům větším. Autor dobře vyjádřil ve svém článku i názor, že vytvoření takové bezpečnostní složky by zcela jistě poskytlo větší bezpečí. S tímto názorem se zcela ztotožňuji a nad touto situací by se měli zamyslet i ostatní občané, který v uvedených průzkumech hlasují PRO opuštění Evropské integrace.  

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.