K prohlubování integrace EU

Informace o recenzi

Autor: Alžběta Studená

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právo EU

S autorem nelze než souhlasit, že otázky a problémy, které předesílá ve svém příspěvku, jsou pro Evropskou unii v současné době aktuální a jejich řešení bude mít pravděpodobně vliv na fungování a vůbec samotné trvání této instituce.

Jako jeden z možných přístupů k řešení problémů souvisejících s pokračující integrací bych vyzdvihla princip tzv. vícerychlostní Evropy. Je to dle mého skromého názoru způsob správy evropských záležitostí, který umožní, aby státy, které jsou ochotné a schopné rozšířit oblasti vzájemné spolupráce a/nebo její rozsah, byly aktivnější, aniž by je brzdily “pomalejší” státy a zároveň nevyloučí méně zúčastněné státy z oblastí, v nichž už míra integrace dosáhla požadované úrovně.

Jako každý model ani vícerychlostní Evropa není bez nedostatků. Problematická by mohla být právě otázka společné armády, kterou autor rovněž zmiňuje. Pokud by se na fungování armády podílely pouze některé státy, znamenalo by to, že by evropská armáda v případě ohrožení bránila pouze tyto zúčastněné státy? 

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.