Motivy zkreslování informací

Informace o recenzi

Autor: Ivan Ryška

Publikováno: 21.11.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 právní filozofie

 profesní etika

Otázka, jakým způsobem mohou média informovat o právních záležitostech, mezi které spadá i legislativní činnost, je značně komplexní, nicméně pokusil bych se alespoň rychle vybrat několik relevantních bodů navazujících na daný článek. 

V prvé řadě je třeba se ptát, co dané médium sleduje tím, že o daném faktu informuje. Je tímto kýženým cílem skutečně zvýšení právního povědomí adresátů? V mnoha případech je účel samozřejmě úplně jiný. Zejména v kategorii bulvárních médií je potřeba smířit se s tím, že hlavním cílem celého příspěvku může být jen laciná snaha o vytvoření senzace, která zvýší zájem o dané periodikum a přinese tedy i vyšší zisk. Dále je také nezbytné zohlednit cílovou skupinu, na kterou se dané médium zaměřuje. A opět, pakliže jde o médium bulvární, patrně není racionální očekávat, že mezi zprávami o skandálech celebrit se objeví edudovaný článek o novinkách z legislativní oblasti. Jestliže takovéto médium bude chtít o daném tématu informovat, udělá to způsobem, který je mu vlastní, anebo bude předmětné téma zcela ignorovat. 

Druhou rovinu problému pak představují nepřesné či zkreslené informace v seriózních médiích. Zde se pak můžeme ptát, zda ke zkreslení došlo skutečně v důsledku neznalosti či omylu, nebo jde-li o úmysl. Věřím, že v mnoha případech se opravdu jedná jen o neznalost autora článku a domnívám se, že tento problém by bylo možné eliminovat lepší komunikací ze strany institucí, které předpis vytvářejí. V případě, že jde o úmysl a médium tedy cíleně vytváří dezinformaci, měly by nastoupit jiné mechanismy. Je otázkou, do jaké míry toto jednání může být účinně postihováno v právní rovině, avšak jako obligatorní minimum bych viděl alespoň reakci ze strany instituce, která vše uvede na pravou míru. Samozřejmě je pak další otázkou, zda příjemci těchto nepřesných informací mají zájem něco dalšího vyhledávat a informace si ověřovat.

Obecně souhlasím s autorem v tom, že se jedná o poměrně závažný problém, ale nemyslím si, že jde o problém právní. Hlavním lékem je zde zlepšení komunikace a zvýšení povědomí adresátů. A také smíření se s tím, že pro určité jedince jsou tato témata atraktivní jen ve své bulvární podobě a o jakékoliv revize nebo upřesnění jednoduše nestojí.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.