Kontrola zpravodajských služeb

Informace o recenzi

Autor: Lucia Skorušová

Publikováno: 19.02.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 zpravodajské služby

Autorka se v článku zabývá kontrolou zpravodajských služeb (ZS) České republiky, a to zpočátku v kontextu předvolebního (ne)zájmu politických stran a hnutí. Toto specifické bezpečnostní téma bývá celkem častým předmětem zájmu politiků i odborné veřejnosti.

Jádrem autorčina článku je však pohled na kontrolu ZS de lege lata s výtkou, že jedinou službou, která dlouhodobě nepodléhá parlamentní kontrole je Úřad pro zahraniční styky a informace. Autorka kritizuje nesystémové řešení, kdy jsou oprávnění provádět kontrolu vybraných ZS subjekty, bez příslušné bezpečnostní prověrky.

Přínosem článku je pohled autorky de lege ferenda, kde popisuje úsilí odpovědných politických subjektů se tímto významným bezpečnostním tématem zabývat. Zde lze jen podtrhnout aktivitu odborné veřejnosti v oblasti diskuze o zřízení zvláštních grémii v podobě ad hoc vytvářených parlamentních vyšetřovacích komisí.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.