Úvaha nad kvalitou parlamentní kontroly zpravodajských služeb

Informace o článku

Autor: Olga Rubášová

Publikováno: 02.01.2018

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 parlamentní kontrola veřejné správy

 zpravodajské služby

Debaty o kontrole zpravodajských služeb, případně o jejich rušení, slučování, reorganizaci atd. jsou v uplynulých letech pravidelným předvolebním folklorem. Při posledních parlamentních volbách jsem ke svému značnému překvapení toto zaručené předvolební téma nezaznamenala, dovolím si tedy stručné zamyšlení nad stavem parlamentní kontroly našich zpravodajských služeb (dále jen " PK ZS").
PK ZS prakticky vykonává Poslanecká  sněmovna,  která  k  tomuto  účelu  zřizuje  zvláštní  kontrolní orgány  (Stálá  komise  pro  kontrolu  činnosti  BIS a Stálá  komise  pro  kontrolu  činnosti  Vojenského zpravodajství). Jako hlavní nedostatek PK ZS vnímám skutečnost, že ze tří zpravodajských služeb ČR, podléhají PK pouze dvě z nich, a to "civilní kontrarozvědka" Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství. Úřad pro zahraniční styky a informace, označovaný jako "civilní rozvědka", PK vůbec nepodléhá. Kontrolní parlamentní orgány mají zjednodušeně řečeno právo  na obecné informace a nemají přístup do živých svazků, což je dle mého názoru za současného stavu jedině dobře. Vzhledem k faktu, že kontrolu provádí sami politici, vnímám zejména u BIS, která získává a shromažďuje informace často "politicky citlivé", že tento způsob kontroly není ideální.  Kontrola zpravodajských služeb prováděná grémiem apolitických osobností z řad např. bývalých soudců, veřejně uznávaných osobností, význačných důstojníků z bezpečnostní komunity atd., by byla i s ohledem na úroveň politické kultury v naší zemi, dle mého názoru mnohem vhodnějším modelem. Jako další zásadní nedostatek současné PK vnímám fakt, že poslanci působící v kontrolních výborech nemusí mít, narozdíl od úpravy do roku 2005, bezpečnostní prověrku stupně "Přísně tajné" pro přístup k utajovaným informacím. Tento přístup je jim umožněn jen z titulu výkonu jejich funkce, což je stav rozhodně nežádoucí. 
Posledním hmatatelným počinem v této oblasti byl před několika lety návrh dvojstupňové kontroly ZS ze strany Sobotkovy vlády. Přes všechny jeho nedostatky, které bránily jeho přijetí, navrhoval zavedení dalšího stupně kontroly ZS, a to právě skupinou apolitických osobností, což je oproti stávajícímu stavu dle mého názoru krok správným směrem.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.