Co je podstatné pro dobrou advokacii?

Informace o recenzi

Autor: Tereza Chadimová

Publikováno: 02.01.2018

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 role právníka

Autorka ve svém příspěvku polemizuje nad (ne)vhodností digitalizace v advokacii. Domnívám se, že nezbytným předpokladem poskytování právních služeb je nejen obšírná znalost právních předpisů a judikatury, ale rovněž právě onen lidský přístup - "charisma toho kterého advokáta", kdy právě osobnost mnohdy táhne klienty. Doufám, že lidský faktor v advokacii nebude nikdy opomenut, neboť se domnívám, že právě empatie a pohotovost advokáta reagovat na nečekané zvraty činí advokacii jedinečnou profesí.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.