Odraz rozvoje digitalizace v advokacii

Informace o článku

Autor: Alžběta Recova

Publikováno: 30.11.2017

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 budoucí výzvy pro právo

 právní vzdělávání

 role právníka

 umělá inteligence

Zeptáme-li se zkušeného evropského advokáta na roli advokáta, mimo základní principy a spravedlivý proces, většinou odpoví, že je mírně nevděčná, jelikož úlohou advokáta není vykládat právo, ani právo tvořit, naopak jeho role je vždy o symbolický krok pozadu, snaží se totiž co nejefektivněji aplikovat stávající právní řád. Tato role jim historicky náleží a také proto byli advokáti vždy na ni i na své místo ve společnosti patřičně hrdí, jelikož ono pomyslné zpátečnictví bylo vyváženo velkou mírou nezávislosti.

Nemohu se však zbavit dojmu, že v současné době úřadující generace advokátů v celé Evropě, v kontrastu se svým protekcionismem a neustálému ztěžování přístupu k profesi, podléhá tlaku nových technologií a pomalu začíná i fascinovaně věřit, že může mimo faktický výkon profese existovat způsob, jak se pomocí digitalizace jednou jiným právnickým oborům vyrovnat, či je dokonce předčit. Jsou natolik ambiciózní, že se chtějí prostřednictvím technologií a metod strojového učení vyrovnat např. soudcům ve znalosti judikatury, aby jim nezbýval prostor pro uvážení. Dokonce chtějí svou nadčasovostí konkurovat i oborům jako je bankovnictví, finančnictví, nebo pojišťovnictví, které musí na rozdíl od advokacie vlivem globalizace reagovat na vývoj trhu okamžitě. Je to tedy advokátům ku prospěchu? Neříkám ano, ani ne, nicméně prostor pro nostalgii je zde veliký. Advokáti se sami ženou do technologické záhuby.

V Americe McGinnis a Pearce ve svém článku pro Fordfam Law Review již v roce 2014 deklarovali, že žádná regulace nezabrání umělé inteligenci v oslabování advokátního pole působnosti. 

Vznikají tak situace, kde na jedné straně se řeší pravidla profesní etiky, právní stát, advokátní mlčenlivost, které se snažíme chránit a prosazovat dále na východ, na druhé straně ze západu přichází vlna umělé inteligence, která vyvolává otázky spojené s odpovědností a nutí advokáty zužovat advokátní specializaci, avšak kam až?           

Klient je dnes ochoten platit za předpoklad, že advokáti jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové, vyškoleni k identifikaci právních problémů, shromažďování relevantních faktů a předvídání možného výsledku řízení před soudem. Přitom zúročují své zkušenosti, které je od sebe odlišují navzájem, intuici používají jak pro zhodnocení merita věci, tak i pro rozhovory s klientem. Budou ale tato specifika, které si jistě advokáti mezi sebou navzájem obhájí, dostatečným důvodem pro to, aby za ně i budoucí klient platil zlatem, když zbytek obstarají stroje?

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.