Úvaha nad návrhem státního zástupce na označení úkonu jako neodkladného nebo neopakovatelného

Informace o článku

Autor: Sandra Vareninová

Publikováno: 10.11.2016

O autorovi

Vložte recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Klíčová slova
 neodkladný úkon

 neopakovatelný úkon

 přípravné řízení

 role státního zástupce

 trestní řízení

V duchu stávající legislativy, která uvádí, že je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon spočívající ve výslechu svědka nebo v rekognici, provede se na návrh státního zástupce takový úkon za účasti soudce; soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že úkon je podle zákona neodkladný nebo neopakovatelný. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný považován.

Zde se zamýšlím nad tím, proč za zákonnost provedení tohoto úkonu v přípravném řízení neodpovídá dozorující státní zástupce? Když tedy v současné legislativě odpovídá za zákonnost provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu soudce, který může do průběhu provedení tohoto úkonu zasahovat, proč soudci činnému v přípravném řízení trestním automaticky nepřísluší i přezkum závěru státního zástupce, že úkon je neodkladný nebo neopakovatelný?

Domnívám se, že dozorující státní zástupce má o stavu trestní věci v přípravném řízení větší přehled než soudce činný v přípravném trestním řízení, proto se pozastavuji nad tím, proč je třeba odpovědnosti soudce za zákonnost provedení takového úkonu. Jak již sám název institutu vypovídá, jedná se o neodkladný nebo neopakovatelný úkon, nemůže tak v případě prodlení soudce se svou účastí u takového úkonu dojít následně k jeho zmaření? Nemůže rovněž dojít i k porušení zásady rychlosti trestního řízení?

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.