Věcí by zub asi být měl, podle pozitivního práva nebude

Informace o recenzi

Autor: John A. Gealfow

Publikováno: 16.11.2017

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 interpretace práva

 jazykový výklad

 občanské právo

 ochrana osobnosti

 teleologický výklad

 teorie práva

 věc v právním smyslu

 vlastnické právo

Autor dobře představuje pozitivněprávní úpravu, která na problematiku vlastnického práva k zubu jako části lidského těla dopadá. Ačkoliv se nevěnuji tématu osobnostních práv, tvrzení autora, že "není žádný legitimní důvod, proč oddělenému lidskému zubu přiznávat osobnostně právní ochranu, neboť takovýto zub žádný osobnostně právní prvek nemá", mi připadá zvláštní. Chápu, kam touto argumentací autor směřuje - totiž aby bylo možné se zubem nakládat jako s věcí, protože povaha části nebo orgánu lidského těla je pro nás něco hodnotného, což by nám mohlo bránit v rozhodnutí přiznat něčemu povahu věci. S názorem, ke kterému autor směřuje, tj. přiznání statusu věci zubu, souhlasím. Ovšem nesouhlasím s touto dílčí premisou. Naopak se domnívám, že zub jako část lidského těla by jednoznačně měl mít určitou osobnostní ochranu. Ovšem tento argument bych použil opačně - nikoliv jako ospravedlnění, proč zub zničit, ale právě proto, že podporuje právo pacienta na jeho zub. Pro pacienta může být z pocitového hlediska důležité, si zub ponechat.

Na druhou stranu bych asi nebyl tak extenzivní co se týče výkladu § 112 OZ. Je pravdou, že jazykový výklad má být jenom vodítkem pro interpretaci a je nutné použít i další druhy právní interpretace. Na druhou stranu si myslím, že v tomto případě by se jednalo o tak výrazný rozpor mezi interpretačním významem a výslovným zněním zákonného ustanovení, že není vhodné takto postupovat. Nemyslím si, že by zde účel zákona vyžadoval nějaký zásah. Argumenty z hlediska účelu zákona, které autor předkládá, jsou rozumné. Myslím si ovšem, že by je měl zohledňovat zákonodárce a nikoliv soudce při interpretaci. Proč aplikovat teleologický výklad způsobem, který je diametrálně odlišný od jazykového výkladu, na místě, kde není žádný silný důvod, abychom tak učinili? Dané ustanovení neprodukuje žádnou výraznou nespravedlnost - jedná se o ustanovení, se kterým možná nemusíme souhlasit, ovšem toto ustanovení nemá podle všeho žádné zásadní negativní důsledky. Jakákoliv interpretace rozšiřující zákonné znění normy je problematická z hlediska právní jistoty. Proto si myslím, že bychom se k ní měli uchylovat opravdu jen tehdy, když je to skutečně potřeba.

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.