Sankce v mezinárodním právu veřejném

Informace o recenzi

Autor: Zuzana Pilerová

Publikováno: 10.01.2019

O autorovi

Vložte vlastní recenzi k recenzi

Psát články na Kanketsu a recenzovat články již napsané může kdokoliv. Jedinou podmínkou je registrace. Pokud již máte účet, přihlašte se. Pokud účet ještě nemáte, vyplňte krátký registrační formulář.

Hodnocení:
Podařilo se autorovi koncentrovaně vyjádřit myšlenku?

Ano

Splňuje článek gramatická a stylistická pravidla?

Ano

Myšlenka vyjádřená autorem recenzovaného článku je:

právně relevantní

srozumitelná

zajímavá

netriviální

originální

Klíčová slova
 mezinárodní právo veřejné

Autorka ve svém článku reaguje na nedávnou událost narození geneticky modifikovaných dvojčat. Cituje Chartu základních práv EU (dále jen „Charta“) a vysvětluje pojem eugenika (a eugenické praktiky). Dále subsumuje eugenické praktiky pod citovaný čl. 3 Charty. Klade si pak otázky, zda je vývoj v oblasti udržitelný, když Charta neobsahuje sankce za dané postupy a zda je možné, aby jednotlivci, kteří budou mít zájem na zdravém vývoji jejich potomků, budou schopni ovlivnit právo EU a jeho změny. Na druhou otázku se bez fabulací jen stěží reaguje, ale k první lze podotknout toto. Jak tomu tak bývá, bez sankcí není příliš velká snaha smlouvy dodržovat, bylo by tedy nejspíš na místě nějaké nastavit. Na druhou stranu je otázkou, jak by takové sankce měly právě v této oblasti vypadat. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast vyvíjející se vysokou rychlostí a navíc oblast, které zákonodárce zpravidla pramálo rozumí. Tedy jsem názoru, že konkrétnější úprava možná se sankcemi by mohla být na místě, ale jak je (správně) vymezit je otázkou (spíše k dalšímu článku).

Kanketsu je experimentální styl pro psaní odborných textů. Podstatou je stručné vyjádření myšlenky autora bez "vaty" okolo.